Lepkék háttérkép kategória
A Lepkék kategória háttérképei 1-től 22-ig, összesen 22 db háttérkép


Rózsaszín lepke
Színes pillangók
Fehér pillangó
Sok lepke
Kék lepke grafika
Fekete lepke és a virág
Lila lepke a fűszálon
Fehér lepke a levélen
Lepke grafika
Színes lepkék repülnek
Pápaszemes lepke
Lepke grafikai rajz
Fekete, fehér pillangó
Mintás pillangó
Narancssárga lepke
Fekete pillangó a levélen
Fekete pillangó a rózsán
Pillangó a fűszálon
Fekete pillangó a virágon
Fekete pillangó a rózsaszín virágon
Pillangó a falevélen
Fekete, fehér lepke kék háttérrelSzármazásuk, elterjedésük

Legközelebbi rokonaik a tegzesek, de a lepkéket azoknál jóval fejlettebbeknek tekinthetjük. Mintegy 150 000 fajukat írták le; ezek közül Magyarországon körülbelül 3500 él.

Megjelenésük, felépítésük

Méretük meglehetősen változatos: a kifejlett példányok szárnyainak fesztávolsága néhány mm-től 30 cm-ig terjed. Ivari kétalakúságuk a test vastagságára, a szárnyak jellegére is kiterjed.

Csápjaik

A fejen található két csáp felépítése változatos; a két leggyakoribb típus a végig közel egyforma vastag, fonalszerű csáp és a fokozatosan elvékonyodó, sörteszerű csáp. Nem ritka az ivari kétalakúság, amikor a hímek csápja fésűs, a nőstényeké fonalas. Nagy felületű, tollas csápja többnyire a hímeknek van. A csápok feladata a különböző fizikai és kémiai ingerek felfogása.

Szájszervük

Szájszervük egészen speciális; a rovarok minden más rendjétől egyértelműen megkülönbözteti őket. E szájszerv legfontosabb és egyben legspecifikusabb eleme a pödörnyelv. Az állkapocs külső karéjai és tapogatói általában teljesen elcsökevényesedtek, csak a felső ajak, a rágók és az alsó ajak szerény maradványai figyelhetők még meg. Olyan fajok, amelyek rágóival még tényleg lehet rágni is, csak szórványosan, a legősibb formákat őrző molylepkék között fordulnak elő.

Végtagjaik

Három pár járólábuk két-két karomban végződik. A lábak aránylag gyengék, inkább alkalmasak kapaszkodásra, mint járásra.

Szárnyaik

Két pár szárnyuk alakja és mérete rendkívül különböző; egyes fajok szárnya teljesen hiányzik. A legjobban repülő szenderek szárnya keskeny és hosszú; az első szárny lényegesen nagyobb a hátsónál. Az általában rosszul repülő, inkább csak csapongó nappali lepkék szárnyai szélesek; a két szárny mérete közel azonos.

 Színük széles skálán mozog, ennek fontos szerepe van az udvarlásban. Ezt elősegítik a pikkelyekben található különféle kutikuláris képződmények. A fizikai és kémiai színek kombinációi egyes fajokat rendkívül dekoratívvá tesznek. Ha lekopnak róla a pikkelyek, a szárny üvegszerűen áttetszővé válik.

Az ilyen szervek ősi formájának a kapcsolókaréjt (jugum) tekintik: ez az első szárnyból indul, és a hátsó szárny első részén kialakult redőhöz kapcsolódik. szárnyhoz. A szabad szárnyú lepkék (ilyenek a tipikus nappali lepkék) szárnyai nem kapcsolódnak egymáshoz.
Ajánló más háttérkép - kategóriáinkból